08. கடவுளின் நன்மைத்தனம், இரக்கம், பொறுமை, நீதி

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...

 

கருத்துகள்