108. களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பிறர் உடைமையை விரும்பாதிருப்பாயாக!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்