12. நல்ல சம்மனசுக்களும் கெட்ட சம்மனசுக்களும்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...

 

கருத்துகள்