123. பொய்த் தெய்வ வழிபாடு, விக்கிரக வழிபாடு, மூட நம்பிக்கை!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்