124. தேவத்துரோகம், சீமோனியம், மந்திரவாதம், அரூபிகளைத் தொடர்புகொள்ளுதல்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்