128. தேவதூஷணம், சபித்தல், அவசங்கை!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்... 

கருத்துகள்