31. நம் ஆதிப் பெற்றோரின் பாவம்: ஜென்மப் பாவம்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்