40. தேவமாதா ஜென்மப் பாவமில்லாமல் உற்பவித்தவர்கள்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்